ارائه خدمات بالینی به بیماران ترومایی و آی سی یو یک بخش جدایی ناپذیر از آموزش جراحی عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصمیم به ایجاد مرکز تحقیقات تروما گرفت.

Feature Slides

برگزاری بیست و سومین دوره کارگاه آموزشی بین المللی ATLS (Advanced Trauma Life Support) مورخ 30 بهمن و 1-2 اسفند ماه 1397 با حضور اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز1397-7-23

این دوره بین المللی با مجوز ACS (American Collage of Surgeon) هر سال 3 بار در مرکز تحقیقات  ترومای بیمارستان شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مهرماه، آذرماه و اسفندماه برگزار می گردد. زمان ثبت نام شرکت کنندگان برای هر دوره از طریق سایت اعلام می گردد که حداکثر 2 ماه قبل از شروع دوره، ثبت نام به پایان می رسد. لازم به ذکر است که ثبت نام به صورت حضوری در مرکز تحقیقات تروما صورت می گیرد. مدت برگزاری این دوره 2.5 روز می باشد که در پایان روز سوم درصورت موفقیت گذراندن دوره، کارت ATLS صادر شده از تهران با مجوز ACS اعطا می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری:

-          یک قطعه عکس

-          مشخصات فردی

-          فیش واریزی به مبلغ 1/150/000 تومان به شماره حساب:0101673105005 و یا به شماره کارت:6037691530708510 بانک صادرات به نام دکتر شهرام بلندپرواز

بعد از تکمیل مدارک فوق کتاب تحویل شرکت کنندگان می گردد.