اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه اول جناب آقای دکتر حامد قدوسی جوهری در بورد فوق تخصصی کشور سال 13941394-8-3

جناب آقای دکتر حامد قدوسی جوهری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات تروما و از محققین برتر مرکز طی 4 سال متوالی، در بیست و نهمین دوره بورد فوق تخصصی جراحی عروق که در تاریخ 94/6/19 برگزار گردید، با موفقیت رتبه اول بورد را به خود اختصاص داده اند.

 
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir