طرح های پژوهشی


 

-          بررسی میدانی و شناسایی نقاط حادثه خیز بزرگراه حسینی الهاشمی شهر شیراز در سال 1394 و 4 ماه اول 1395

-          بررسی فراوانی، علت و محل حادثه سوانح ترافیکی در بزرگراه رحمت شهر شیراز در سال 1394

-          بررسی افزایش تعداد تخت های بخش مراقبت ویژه ی در مورتالیته ، تعداد روز بستری در بیمارستان شهید رجایی سال 1392 -1394

-          بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده نیاز به تزریق فیبربنوژن در بیماران با ترومای حاد عنوان طرح

-          بررسی تبعیت از دستورالعمل کنترل درد در بیمارستان شهید رجایی، شیراز عنوان طرح

-          تاثیر برنامه آموزشی تردد ایمن موتورسواران به همراهان بیماران تصادفی در بیمارستان شهید رجایی شیراز-1395

-          بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز سال 1395

-          بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش همراهان بیماران تصادفی در پیشگیری از تصادفات عابرین پیاده در بیمارستان شهید رجایی شیراز-1395

-          بررسی شدت و الگوی صدمات در بیماران سالمند ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی از سال 2011 تا 2014

-          ررسی میزان ترخیص بیماران با میل شخصی و عوامل تاتیرگذار بر آن در بیماران ترومای مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز سال 1394


-          بررسی مکانسیم های صدمه در ترومای غیرنافذ به قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز 1393-1389

-          شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر سطح نیازهای کارکنان بیمارستان شهید رجایی شیراز همراه با ترسیم سلسله مراتب نیازهای آنان

-          ارزیابی یافته های رادیولوژیک رادیوگرافی قفسه سینه در بیماران مبتلا به تروما بستری شده در اتاق اورژانس

-          ارزیابی نتایج اشعه ایکس لگن در بیماران مبتلا به ترومای چندگانه با شدت بالا در بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی

-          بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز

-          عوامل مؤثر در انتخاب رشته تخصصی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-          بررسی الزام برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آماده سازی دستیاران سال دوم رشته جراحی برای حضور در اتاق عمل

-          بررسی و ارزیابی رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستان¬های دولتی (موردکاوی: بیمارستان شهید رجایی شیراز)

-          ارزيابي تغييرات ضربان قلب به عنوان نشانگر نقطه انتهاي احيا در تروماي خفيف

-          بررسی شدت و الگوی آسیب به ستون فقرات در بیماران ترومای مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی از سال 1388 تا 1393 

-          مقایسه شدت و الگوی صدمات در بین موتورسواران راننده و ترک سوار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 1394

-          مشخصات و نتایج آسیب های مرتبط با اسلحه گرم در مرکز ارزیابی ترومای شماره 1 در شیراز

-          توزیع زمانی مرگ های درون بیمارستانی به دنبال حوادث و سوانح در مرکز ترومای شهید رجای شیراز ( مطالعه 6 سال اخیر)

-          بررسی ارتباط بین فراوانی پذیرش بیماران ترومایی با مناسبت های مذهبی و فرهنگی به بیمارستان شهید رجایی شیراز : مطالعه 5 سال اخیر

-          بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در مصدومین بیمارستان شهید رجایی شیراز از سال 91 تا 93

-          بررسی شاخص های پیشگویی کننده مرگ در بیمارستان در عابرین پیاده بستری شده در بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 1393

-          بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ناشی از سانحه سقوط در سانحه دیده گان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز،1393

-          بررسی شاخص های پیش گویی کننده مرگ در بیمارستان در بیماران ترومایی ناشی از سقوط از ارتفاع مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی در سالهای1392 و 1393

-          مقایسه روش های سنجش شدت صدمه در پیش بینی مرگ ومیر در مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز، 1393

-          بررسی اپیدمیولوژیک سوانح وحوادث درعابرین پیاده سانحه دیده مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز،1393

-          بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین اتومبیل سوار مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز طی سالهای 1390 تا 1393

-          ارزیابی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در بین گروه های مختلف سنی و جنسی : گزارش سال های 1392 و 1393

-          بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ناشی از سوانح ترافیکی در موتور سواران مصدومین بیمارستان رجایی شیراز

-          تحلیل سری های زمانی فرآیند مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز از سال 1388 تا 1393

-          بررسی رابطه کیفیت زندگی حرفه ای با سلامت عمومی در کارکنان بیمارستان شهید رجایی

-          بررسی اثر ترکیب زئولیت – بنتونیت بر پیشگیری از آسیب حرارتی پوست نسبت به مصرف زئولیت به تنهایی و نیز بررسی اثر آن بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در رت1393

-          بررسی نحوه وعلل مراجعه بیماران به بخش اتفاقات بزرگسال بیمارستان نمازی شیراز از اول تیرماه 1392 لغایت اول مهر ماه 1392

-          بررسی بروز ، بستری و مورتالیتی حوادث شغلی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز درسال 1392-1393

-          بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی با اسلحه ویا به علت سقوط از ارتفاع در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی درسال 1393

-          بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی و پیش آگهی مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز درسال 1393

-          بررسی عوامل موثر بر mortality در بیماران ترومایی بیمارستان شهید رجایی شیراز 1392

-          بررسی اثر پرتو بر نسبت ثانویه جنسی در پرتوکاران شاغل در بیمارستانهای دولتی و شهر شیراز 1392

-          انجام ممیزی بالینی مدیریت دفع پسماندهای عفونی در بیمارستان شهیدرجایی شیراز درسال 1391

-          بررسی شیوع بیماریهای مختلف در منطقه جغرافیایی شمال وجنوب شهر شیرازکه در سال 1391 توسط اورژانس 115به مرکز درمانی نمازی انتقال داده شده اند

-          تعیین تاثیر اموزش استقرار تریاژ تخصصی ویژه پرستاران اورژانس اطفال بیمارستان نمازی در سال 1391

-          بررسی اپیدمیولوژی عفونتهای بیمارستانی قبل و بعد از انجام مداخلات در بیمارستان شهیدرجایی شیراز درسال 1391

-          بررسی میزان شیوع ونوع اسیب ترومای سر در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیرازطی 3 ماه درسال 1390

-          بررسی تاثیر انجام مداخلات برمیزان و علل کنسل شدن اعمال جراحی در بیمارستان شهید رجایی شیراز ، 1391

-          بررسی تاثیر راه اندازی کلینیک آموزش به بیمار بر شاخصهای بیمارستانی ، در بیمارستان شهید رجائی شیراز ،سال 1391

-          بررسی روند کشندگی (fatality) سوانح و حوادث در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز از سال 1388 تا 1391

-          ارزیابی فعالیت بدنی وتناسب اندام وپارامترهای ازمایشگاهی در مدیران اجرایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-          بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری در اورژانس بیمارستان شهید رجایی در سال 1390
 

-          بررسی میزان مرگ (mortality) بیماران بستری در بیمارستان شهید رجایی در سال 1390 

-          حمله انفجاری: دروس یادگرفته شده در حمله مسجد سید الشهداء ، آوریل 2008- شیراز- ایران

-          بررسی دقت روش های تشخیصی آسیب های داخل شکمی در بیماران ترومای بلانت شکم مراجعه کننده به بیمارستان رجایی طی 10 ماه

-          بررسی اثر ژل آلبوسایت (Albusite) بر روند التیام زخم برش پوستی عمقی (اکسیزیون) در موش ویستار نر 

-          ارزیابی شرایط حین حادثه مصدومان سوانح رانندگی در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید رجایی سال 91-90

-          مقایسه دقت تشخیصی سونوگرافی bed side با رادیو گرافی در غربالگری شکستگی اندامها در بیماران مولتی تروما ی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید رجایی 90-91

-          تاثیر یافته های بالینی ابتدایی مصدومان ترومایی بر نتیجه نهایی

-          بررسی مقایسه ای نتایج برشهای متداول توراکوتومی در بیماران ترومایی بیمارستان نمازی طی سالهای 1386 تا 1388

 

 
  
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران
بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6
تلفکس: 36254206-71-98+
پست الکترونیکی:natrauma2@sums.ac.ir